girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Alta Semita Główna droga na Wzgórzu Kwirynalskim, która odpowiada dzisiejszej Via del Quirinale i Via XX Settembre. W czasach władzy papieży nazywała się Via Pia. Na tym trakcie od Piazza del Quirinale aż do Porta Nomentana (Porta Pia) znajduje się m.in. ko¶ciół S. Carlo alle Quattro Fontane przy Czterech Fontannach, S. Maria della Vittoria z rzeĽb± Berniniego "Ekstaza ¶w. Teresy" oraz rzeĽba Mojżesza w ramach Fontanny Acqua Felice na Piazza s. Bernardo.

alta semita-kwirynal-k

alta semita-s. carlo

alta semita-acquafelice

alta semita-ACQUAFELICE-K

alta semita-kopula-k

alta semita-ekstaza

alta semita-chor-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk