girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Piotr Wietrzykowski

lupa

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

girlanda

Ad Spem Veterem Miejsce przy Starej Nadziei

Okolice
Porta Maggiore
girlanda

Aedes Aemiliana Herculis (63) Sanktuarium Herkulesa

Santa Maria
in Cosmedin

ŚWIĄTYNIE

Aedes Dianae (67) Centrum kultu Diany na Awentynie

Okolice San Alessio
i Santo Volto


Aedes Minervae (66) Sanktuarium Minerwy

Parco Savello
i Kościół św. Sabiny
girlanda

Alta Semita Górna Ścieżka

Via del Quirinale
i Via XX Settembre
girlanda

Amphitheatrum Castrense (1o8) Amfiteatr Obozu Wojskowego

Okolice Basilica
Santa Croce
in Gerusalemme

AMFITEATRY

Amphitheatrum Flavium (Colosseum) (90) Koloseum

Colosseo
girlanda

Anio Novus Akwedukt Anio Nowy

Anio Novus
WODOCIĄGI

Anio Vetus Akwedukt Anio Stary

Anio Vetus

Aqua Alexandrina Akwedukt Aleksandryjski

Aqua  Alexandrina

Aqua Alsietina Akwedukt Alsietyński

Aqua Alsietina

Aqua Antoniniana Akwedukt Antoniniański

Aqua Antoniniana

Aqua Appia Akwedukt Appijski

Aqua Appia

Aqua Claudia Akwedukt Klaudyjski

Aqua Claudia

Aqua Iulia Akwedukt Julijski

Aqua Iulia

Aqua Marcia Akwedukt Marcjański

Aqua Marcia

Aqua Marcia Iovia Odgałęzienie od Aqua Marcia - Jowiszowe

Aqua Marcia Iovia

Aqua Tepula Akwedukt Ciepły

Aqua Tepula

Aqua Traiana Akwedukt Trajana

Fontana
dell'Acqua Paola

Aqua Virgo Akwedukt Dziewica

Fontana di Trevi
girlanda

Ara Maxima Herculis (61) Ołtarz Największy Herkulesa

Santa Maria in Cosmedin
OŁTARZE

Ara Neronis Ołtarz Nerona

Giardino di s. Andrea al Quirinale

Ara Pacis (18) Ołtarz Pokoju

Ara Pacis
girlanda

Arcus Łuk zwany też Łukiem Druzusa (Arcus Drusi)

Arcus Drusi
ŁUKI

Arcus Claudii (39) Łuk Klaudiusza

Arcus Claudii

Arcus Constantini (87) Łuk Konstantyna

Arcus Constantini

Arcus Dolabellae et Silani Łuk Dolabelli i Silanusa

Arcus Dolabellae

Arcus Gallieni Łuk Gallienusa

Arcus Gallieni

Arcus Gratiani, Valentiniani et Theodosii (15) Łuk Gracjana, Walentyniana i Teodozjusza

Arcus Gratiani, Valentiniani et Theodosii

Arcus Novus Diocletiani (38) Łuk Nowy Dioklecjana

Arcus Novus Diocletiani

Arcus Septimi Severi Łuk Septymiusza Sewera

Arcus Septimii Severi

Arcus Titi Łuk Tytusa

Arcus Titi

Arcus Vespasiani (19) Łuk Wespazjana

Arcus Vespasiani
girlanda

Argiletum Droga i dzielnica w okolicy Subury i Rynków Cesarskich, centrum artystów i księgarzy

Via Baccina,
Via degli Zingari
girlanda

Arx Północny warowny szczyt Kapitolu

Monumento
a Vittorio Emanuele II
Altare Patriae

girlanda

Asylum Azyl

Okolice
Placu na Kapitolu

girlanda

Atrium Vestae (93) Miejsce zamieszkiwania dziewiczych westalek

Atrium Vestae
girlanda

Auditorium Maecenatis (102) Audytorium Mecenasa

Auditorium
Mecenatis
girlanda

Basilica Aemilia (Fulvia) Bazylika Emiliańska

Basilica Aemilia
BAZYLIKI

Basilica Constantini (Nova) Bazylika Konstantyna (Maksencjusza)

Basilica Constantini

Basilica Iulia Bazylika Juliańska

Basilica Iulia

Basilica Iunii Bassi (100) Bazylika Juniusza Bassusa

Santa
Maria Maggiore


Basilica Neptuni (29) Bazylika Neptuna

Basilica Neptuni

Basilica Ulpia  Bazylika Trajana zwana Ulpiańską

Basilica Ulpia
girlanda

Campus Agrippae Pole Agryppy

Uliczki między Via
del Corso
i Fontanną di Trevi

POLA =
DUŻE PLACE

Campus Codetanus Pole Kodetańskie

Villa Sciarra na Zatybrzu

Campus Esquilinus Pole Eskwilińskie

Okolice Piazza
S. Maria Maggiore


Campus Sceleratus Pole Zbrodnicze

Tereny na południe
od Porta Pia
(Porta Nomentana)
girlanda

Capitolium Góra Kapitol

Campidoglio
Kapitol

girlanda

Carcer Więzienie

S. Pietro in Carcere
girlanda

Castra Equitum Singularium Koszary konnej straży cesarskiej

Okolice
Bazyliki S. Giovanni
na Lateranie

KOSZARY

Castra Praetoria Koszary dla pretorian

Biblioteca Nazionale
girlanda

Circus Flaminius Cyrk Flaminiński

Okolice głównej
Synagogi Rzymskiej
obok Teatro Marcello
CYRKI = HIPPODROMY

Circus Gai et Neronis Cyrk Gajusza i Nerona

Plac św. Piotra
na Watykanie


Circus Maximus Cyrk Największy

Circus Maximus

Circus Varianus Cyrk Wariański

Okolice Basilica
Santa Croce
in Gerusalemme
girlanda

Clivus Publicius Ulica (clivus - ulica, droga wznosząca się) Publiczna 

Clivio dei Publici
girlanda

Cloaca Maxima Ściek Największy

Cloaca Maxima
girlanda

Cohors V Vigilum (74) Koszary V kohorty Straży

Santa Maria
in Dominica
i Villa Celimontana
girlanda

Collis Viminalis Wzgórze Wiminal

Viminale
Ministero Interno
girlanda

Colossus Neronis (91) Kolos Nerona

Piazza del Colosseo
girlanda

Columna Antonini Pii (24) Antonina Piusa

Piazza
Campo Marzio
KOLUMNY    Columna Focae Kolumna Fokasa
Colonna di Foca


   Columna Marci Aurelii (23) Kolumna Marka Aureliusza

Colonna di Marco Aurelio

girlanda

   Columna Traiani Kolumna Trajana
Colonna di Traiano
girlanda

Crypta Balbi (49) Krypta Balbusa

Piwnice w pałacu
Mattei i Gaetani
girlanda

Curia Budynek senatu - Kuria

Curia
girlanda

Decenniae Bagniste tereny pomiędzy wzgórzami Caelius, Esquilinus oraz Murami Aureliana.

girlanda
girlanda

Diribitorium (36) Budynek Obsługi Wyborów

Largo delle Stimmate
girlanda

Domus Augustana (78) Pałac Domicjana zwany Augustiańskim

Domus Augustana
PAŁACE

Domus Aurea Złoty Dom

Domus Aurea

Domus Flavia (79) Urzędowa rezydencja Domicjana

Domus Flavia

Domus Liviae (Augusti) (83) Pałac Augusta i jego żony Liwii.

Domus Liviae

Domus Tiberiana (80) Pałac Tyberiusza

Domus Tiberiana
girlanda

Emporium Emporium

Nadbrzeże Testaccio
girlanda

Euripus Euripus, czyli otwarty kanał odpływowy

girlanda
girlanda

Fons Iuturnae Źródło Juturny

Fonte di Iuturna
girlanda

Forum (Romanum) (A) Rynek Rzymski

Foro Romano
RYNKI

Forum Augusti Rynek Augusta

Foro di Augusto

Forum Boarium (B) Rynek Wołowy

Foro Boario;
Piazza Bocca
della Verità


Forum Esquilinum  Rynek Eskwilinu

Piazza Esquilina

Forum Holitorium (C) Rynek Warzywny

Piazza Ara Coeli

Forum Iulium Rynek Julijski

Foro di Cesare

Forum Nervae (Transitorium) Rynek Nerwy (Przelotowy)

Foro di Nerva

Forum Pacis Plac Pokoju

Forum Pacis

Forum Suarium Rynek Świński

Piazza Mignanelli
Via due Macelli

Forum Traiani Rynek Trajana

Foro Traiano
girlanda

Gaianum Gajanum

Dzielnica Prati
girlanda

Hippodromus (77) Hippodrom

Ippodromo
in Palatino
girlanda

Hypogaeum Hypogeum, czyli podziemne pomieszczenie

girlanda
girlanda

Horologium Augusti (20) Słoneczny zegar Augusta

Piazza s. Lorenzo
in Lucina

girlanda

Horrea Magazyny zbożowe

Ministero dei Beni Culturali przy Porta Portese
SPICHLERZE

Horrea Galbana Spichlerze Galby

Giardino Famiglia
di Consiglio

Horrea Lolliana Spichlerze Lollianów

Largo G. B. Marzi
girlanda

Horti Agrippinae Ogrody Agrypiny

Piazza Santo Spirito
OGRODY

Horti Aniciorum Ogrody rodziny Anicia

Villa Medici

Horti Caesaris Ogrody Cezara

Villa Sciarra

Horti Calyclani p. Horti Tauriani et Calyclani

Stazione Termini

Horti Domitiae Ogrody rodziny Domitia

Piazza
Cola di Rienzo

Horti Domitiorum Ogrody rodziny Domitii

Pincio

Horti Getae Ogrody Gety

Ogród Botaniczny
na Gianicolo

Horti Lamiani et Maiani Ogrody Lamiańskie i Majańskie

Museo Nazionale
d` Arte Orientale

Horti Liciniani Ogrody Licyniańskie

Minerva Medica

Horti Lolliani Ogrody Lolliusza

Piazza dei Cinquecento.

  Horti Luculliani Ogrody Lukullusa


Horti Maecenatis Ogrody Mecenasa

Via Mecenate
przy Mons Oppius

Horti Pallantiani Ogrody Pallasa

Via Carlo Cattaneo

Horti Sallustiani Ogrody Salustiusza

Piazza Sallustio

Horti Tauriani et Calyclani Ogrody Taurusa i Kalyklanusa

Stazione Termini

Horti Torquatiani Ogrody Torkwatusa

Piazza Dante

Horti Variani Ogrody Warianusa

Ogrody przy
Basilica S. Croce
in Gerusalemme

girlanda

Ianiculus Janikulum

Gianicolo
girlanda

Ianus (Ianus Quadrifrons) (59) Janus (Czwór bramny Janus)

Arco di Giano
girlanda

Insula inter Duos Pontes (8) Wyspa między Dwoma Mostami

Isola
girlanda

Iseum et Serapeum Świątynia Izydy i Serapisa

Nieopodal
S. Maria sopra Minerva

girlanda

Lacus Curtius Staw Kurcjusza

Lacus Curcius
girlanda

Lupercal Luperkal, czyli legendarne mieszkanie Romulusa i Remusa

Lupercal
girlanda

Lucus Furrinae Święty gaj Furriny

Villa Pamphili
girlanda

Ludus Magnus (89) Koszary dla gladiatorów Wielkie

Ludus Madnus
KOSZARY
GLADIATORSKIE

Ludus Matutinus (88) Koszary dla gladiatorów Poranne

Ludus Matutinus
girlanda

Macellum Liviae Kompleks handlowy Liwii

Piazza
S. Maria Maggiore

MARKETY

Macellum Magnum Olbrzymi kompleks handlowy

Kościół Santo Stefano Rotondo
girlanda

Mausoleum Mauzoleum

Mausoleo
MAUZOLEA

Mausoleum Augusti Mauzoleum Augusta

Mausoleo di Augusto

Mausoleum Hadriani Mauzoleum Hadriana

Castel Sant` Angelo
girlanda

Meta Sudans Monumentalna fontanna

Meta Sudans
girlanda

Mercatus Traiani (95) Hale targowe Trajana

Mercati Traiani
girlanda

Mithraeum (64, 69) Mitreum

Mithreo
San Clemente
girlanda

Molinae Młyny

Molinae
girlanda

Mons Aventinus Góra Awentyn

Aventino
GÓRY =
WZGÓRZA

Mons Caelius Góra Celius

Celio

Mons Oppius Góra Oppius

Colle Oppio

Mons Palatinus (81) Góra Palatyn

Palatino

Mons Quirinalis Góra Kwirynał

Quirinale

Mons Testaceus Góra Skorup Garnkowych

Piazza e Monte Testaccio

Mons Vaticanus Góra Watykan

Vaticano
girlanda

Murus Aureliani Mury Aureliana

Muri Aureliani
MURY

Murus Servii Tullii Mury Serwiusza Tuliusza

Muri di Servio Tullio
girlanda

Naumachia Augusti Bitwa Morska Augusta

Okolice
Fonte Acqua Paula

AKWENY DLA
BITEW

Naumachia Vaticana Bitwa Morska Watykańska

Okolice
Borgo Vittorio
i Borgo Pio
girlanda

Navalia Rzeczne porty

Lungotevere
dei Sangallo
girlanda

Nymphaeum Aniciorum (25) Nimfeum Aniciańskie

Villa Medici
NYMFEA

Nymphaeum Salustianum Nimfeum Salustiańskie

Piazza Sallustio

Nymphaeum Licinianum Nimfeum Licyniańskie

Nymfeo Liciniano

Nymphaeum Alexandri Nimfeum Aleksandra Sewera

Piazza e Giardini
Vittorio Emanuele II
girlanda

Obeliscus Augusti (20) Obelisk Augusta

Obelisco d` Augusto
Piazza Montecitorio
girlanda

Odeum Domitiani (33) Teatr Muzyczny Domicjana

Piazza Braschi
girlanda

Paedagogium (85) Budynek szkoły prawniczej u podnóża Palatynu

Paedagogium
girlanda

Palatium Sessorianum (107) Pałac Sessoriański

Basilica
Santa Croce
in Gerusalemme
girlanda

Pantheon (28) Panteon

Pantheon
girlanda

Piscina (Traiani) (103) Basen Trajana

Parco Colle Oppio
BASENY

Piscina Publica Pierwszy publiczny basen

Stadio delle Terme
di Caracalla

girlanda

Pomerium Pomerium

Pomerium
girlanda

Pons Aelius (12) Most Eliusza

Ponte S. Angelo
MOSTY

Pons Aemilius (5) Most Emiliusza

Pons Aemilius
Ponte Palatino

Pons Cestius (6) Most Cestiusza

Ponte Cestio

Pons Fabricius (7) Most Fabrycjusza

Ponte Fabricio

Pons Neronianus (11) Most Nerona

Pons Neronianus
Ponte Vittorio Emanuele II

Pons Probi (3) Most Probusa

Pons Probi
Ponte Sublicio?

Pons Sublicius (4) Most Sublicjusza

Pons Sublicius

Pons Valentiniani (10) Most Walentyniana

Pons Valentiniani
Ponte Sisto
girlanda

Porta Appia Brama Appijska

Porta Appia
BRAMY

Porta Ardeatina Brama Ardeatyńska

Porta Ardeatina

Porta Asinaria Brama Ośla

Porta Asinaria obok Porta San Giovanni

Porta Aurelia Brama Aureliańska

Porta Aurelia
Porta S. Pancrazio

Porta Caelimontana  Brama Celimontańska

Arcus
Dolabellae et Silani

Porta Capena Brama Kapeńska

Porta Capena

Porta Carmentalis Brama Karmentańska

Porta Carmentalis

Porta "Clausa" Brama "Zamknięta"

Porta Clausa

Porta Esquilina Brama Eskwilińska

Porta Esquilina

Porta Flaminia Brama Flaminińska

Porta del Popolo
Piazza del Popolo

Porta Flumentana Brama Rzeczna

Porta Flumentana

Porta Labicana (Praenestina) Brama  Labikańska (Prenestyńska)

Porta Maggiore

Porta Latina Brama Łacińska

Porta Latina

Porta Lavernalis Brama Lawernańska

Porta lavernalis

Porta Metrovia Brama Metrowiańska

Porta Metrovia
Porta Metronia

Porta Naevia Brama Newiusza

Porta Naevia

   Porta Nomentana Brama Nomentańska

Porta Nomentana
Porta Pia


   Porta Ostiensis Brama Ostyjska

Porta Ostiensis
Porta San Paulo


   Porta Pinciana Brama Pincjańska

Porta Pinciana

Porta Portuensis Brama Portowa

Porta Portuensis
Porta Portese

Porta Querquetulana Brama Kwerkwetulańska

Porta Querquetulana
Porta Chiusa

Porta Quirinalis Brama Kwirynalska

Porta Quirinalis

Porta Raudusculana Brama Rauduskulańska

Porta Raudusculana

Porta Salaria Brama Solna

Porta Salaria
Piazza Fiume


Porta Salutaris Brama Zbawcza

Porta Salutaris

Porta Sanqualis Brama Sangwalijska

Porta Sanqualis

Porta Septimiana Brama Septymiańska

Porta Septimiana

Porta Tiburtina Brama Tiburtyńska

Porta Tiburtina
Porta S. Lorenzo

Porta Trigemina Brama Trigemińska

Porta Trigemina

Porta Viminalis Brama Wiminalska

Porta Viminalis
girlanda

Porticus (93) Portyk

girlanda
PORTYKI

Porticus et Piscina (104) Portyk i Basen

Largo Leopardi

Porticus Aemilia Portyk Emiliusza

Via Giovanni Branca
Via Battista Bodoni

Porticus Divorum (44) Portyk Boskich

Piazza
del Collegio Romano

Porticus Liviae (97) Portyk Liwii

Kościół S. Pietro
in Vincoli


Porticus Minucia Frumentaria (42) Portyk Minucyjski Zbożow

Largo dei Ginnasi

Porticus Octaviae (51) Portyk Oktawii

Piazza Campitelli
w pobliżu
Teatru Marcellusa

Porticus Philippi (50) Portyk Filipa

Dzisiejsza Synagoga

Porticus Pompeianae (45) Zespół portyków Pompejusza

Teren między
S. Andrea della Valle a Largo Argentina


Porticus VIPSANIA Portyk Wipsaniusza

Piazza Venezia
girlanda

Posterulae Małe bramy w Murach Aureliana.

girlanda
girlanda

Prata Quinctia Łąki Kwinktiańskie

Carcere Regina Coeli
in Gianicolo
girlanda

Pyramis (14) Piramida

Na północ od Castel Sant` Angelo
PIRAMIDY

Pyramis C. Cestii (70) Piramida Cestiusza

Pyramide di Cestio
girlanda

Regia Siedziba królów

Regia
girlanda

Rivus Herculaneus Aquae Marciae Strumień Herkulański Marcjańskiego Akweduktu

Viale Manzoni?
girlanda

Rostra Rostra

Rostra
girlanda

Rupes Tarpeia Skała Tarpejska

Rupes Tarpeia
girlanda

Saepta Iulia "Ogrodzenie Julijskie"

Piazza
sopra Minerva

girlanda

Septizonium Severi (75) Septizonium Sewera

Septizonium Severi
girlanda

Sepulcrum Eurysacis Grobowiec Eurysacesa

Sepolcro
 di Eurysace
GROBOWCE

Sepulcrum Lucilii Paeti Grobowiec Lucyliusza Paetusa

Sepolcro
di Lucilio Paeto

Sepulcrum Pomponii Hylae (73) Grobowiec Pomponiusza Hylasa

Sepolcro
di Pomponio Hyla

Sepulcrum Scipionum (72) Grobowiec Scypionów

Sepolcro
 dei Scipioni
girlanda

Stabula Factionum IIII Stajnie Czterech Ugrupowań

Palazzo Farnese
girlanda

Stadium Domitiani Stadion Domicjana

Piazza Navona
girlanda

Stagnum Agrippae (32) Staw Agryppy

Piazza
di Sant` Eustachio
girlanda

Subura Subura

Suburra
girlanda

Tabularium Tabularium

Palazzo Senatorio
(Sede dei Commune)
girlanda

Tarentum Tarent

San Giovanni dei Fiorentini
girlanda

Templa Fori Holitorii (55) Świątynie na Placu Warzywnym

S. Nicola in Carcere
ŚWIĄTYNIE

Templa Matris Matutae et Fortunae (56) Świątynie Matki Matuty i Fortuny

S. Maria
della Cosolazione


Templa (Minucia Vetus) (46) Świątynie w Portyku Minucia Vetus. 

Largo di Torre Argentina

Templum Aesculapii (9) ŚwiątyniaEskulapa

S. Bartolomeo all` Isola

Templum Apollinis Sosii (52) Świątynia Apollona (wybudowana  przez) Sosjusza.

Templum Apollinis Sosii

Templum Apollinis (84) Świątynia Apollona

Templum Apollinis

Templum Bellonae (53) Świątynia Bellony

Templum Bellonae

Templum Boni Eventus (34) Świątynia "Dobrego Wyniku"

Basilca Sant` Andrea
della Valle


Templum Castorum Świątynia poświęcona Dioskurom

Templum Castorum

Templum Cereris, Liberi et Liberae Świątynia Cerery, Libera i Libery

Cavalieri di Malta
in Aventino


Templum Concordiae Świątynia Zgody

Templum Conordiae

Templum Divi Hadriani (26) Świątynia Boskiego Hadriana

Piazza di Pietra

Templum Divi Claudii (71) Świątynia Boskiego Klaudiusza

Basilia Santi
Giovani e Paulo

Templum Divi Iulii Świątynia Boskiego Juliusza

Templum Divi Iulii

Templum Divi Traiani Świątynia Boskiego Trajana

Santa Maria Antica

Templum Faustinae et Antonini Świątynia Faustyny i Antonina 

S. Lorenzo
in Miranda


Templum Fidei Świątynia Fidei (Wierności) 

Templum Fidei

Templum Fortunae Publicae  Świątynia Pomyślnego Losu Publicznego

Ogrody na Kwirynale

Templum Helagabali (86) Świątynia Elagabalusa (Heliogabala)

San Sebastiano
al Palatio


Templum Herculis Victoris (58) Świątynia Zwycięskiego Herkulesa

Tempio di Ercole
Vincitore

Templum Iovis Custodis Świątynia Jowisza Stróża

Via del Campidoglio

Templum Iovis Heliopolitani (2) Świątynia Jowisza Heliopolitańskiego

Villa Sciara

Templum Iovis Optimi Maximi (94) Świątynia Jowisza Najlepszego, Największego

Tempio di Giove Ottimo Massimo

Templum Iovis Statoris Świątynia Jowisza Niezachwianego

Templum
Iovis Statoris

Templum Iovis Tonantis Świątynia Jowisza Grzmiącego

Templum
Iovis Tonantis

Templum Iunonis Monetae Świątynia Junony Napominającej

Santa Maria
in Ara Coeli


Templum Lunae (65) Świątynia bogini Księżyca

Santa Prisca

Templum Martis in Circo (47) Świątynia Marsa w Cyrku

Piazza de` Ricci

Templum Martis Ultoris Świątynia Marsa Mściciela

Templum
Martis Ultoris

Templum Matidiae (27) Świątynia Matidii.

Santa Maria
in Aquiro


Templum Matris Magnae (82) Świątynia Wielkiej Matki

Templum
Matris Magnae

Templum Minervae Medicae Świątynia Minervae Leczącej

Minerva Medica

Templum Minervae Świątynia Minerwy

Templum Minervae

Templum Minervae Chalcidicae (37) Świątynia Minerwy Chalcydycyjskiej

Piazza Minerva;
S. Maria sopra Minerva

Templum Nympharum ? Świątynia Nimf

Casa per ferie Santa Lucia Filippini

Templum Opis Świątynia bogini Ops

Ogród za Tempio di Giove

Templum Pacis Świątynia Pokoju

Basilica
S. Cosma e Damiano


Templum Penatium ("Templum Romuli") Świątynia Penat

"Templum Romuli"

Templum Portuni (57) Świątynia Portuna

Templum Portuni

Templum Saturni Świątynia Saturna

Templum Saturni

Templum Serapidis (40) Świątynia Serapisa

Piazza del Quirinale

Templum Dei Solis Invicti (Templum Solis) Świątynia Boga Słońca Niezwyciężonego

Piazza
di San Silvestro

Templum Veneris Erycinae (98)  Świątynią Wenus Erycynejskiej

Villa Ada

Templum Veneris et Romae (92) Świątynia Wenus i Romy

Basilica
S. Francisca Romana

Templum Veneris Genetricis Świątynia Wenus Rodzicielki

Templum Veneris Genetricis

Templum Vespasiani Świątynia Wespazjana

Templum Vespasiani

Templum Vestae Świątynia bogini Westy

Templum Vestae
girlanda

Terebinthus Neronis (13) Terebint Nerona

Płn-zach. od Mausoleum Hadriani
girlanda

Theatrum Balbi (43) Tetr Balbusa

Okolice Via Paganica
TEATRY

Theatrum Marcelli (54) Teatr Marcellusa

Theatrum Marcelli

Theatrum Pompei Teatr Pompejusza

Largo del Pallaro
i okolice
girlanda

Thermae  Termy

Pontificia Universita`
Lateranense

TERMY

Thermae Agrippae (35) Termy Agryppy

Dzielnica "Ghezzi"

Thermae Antoninianae (Caracallae) (112) Termy Antonińskie (Karakalli)

Thermae Caracallae

Thermae Constantini (41) Termy Konstantyna

Palazzo et Giardini del Quirinale

Thermae Decianae (60) Termy Decjusza

Villa Torlonia

Thermae Diocletianae (99) Termy Dioklecjana

Piazza della Republica
S. Maria degli Angeli


Thermae Helenianae  Termy Heleny


Thermae Neronianae Alexandrinae (30) Termy Neroniańskie Aleksandryjskie

Okolice
Palazzo Madama
przy Piazza Navona

Thermae Septimii Severi (76) Termy Septymiusza Sewera.

Thermae Septimi Severi na Palatynie

Thermae Suranae (68) Termy Surańskie

Roseto
di Roma Capitale.

Thermae Titi (106) Termy Tytusa

Parco Traiano

Thermae Traiani (105) Termy Trajana

Parco Traiano
girlanda

Transtiberim Dzielnica ta Tybrem

Trastevere
girlanda

Trigarium Trigarium

Oratorio s. Lucia
del Gonfalone
girlanda

Ustrinum Spalarnia zwłok

girlanda
girlanda

Vallis Camenarum Dolina Kamen

Via di Valle
delle Camene
girlanda

Via Appia Droga Apijska

Via Appia Antica
DROGI, ULICE

Via Ardeatina Droga Ardeatyńska

Via Ardeatina

Via Asinaria Droga Ośla

Via Asinaria

Via Aurelia Droga Aureliańska

Via Aurelia

Via Collatina Droga Kolatyńska

Via Collatina

Via Flaminia Droga Flaminińska

Via Flaminia

Via Labicana Droga Labikańska

Via Casilina

Via Lata Droga (Ulica)  "Szeroka"

Via del Corso

Via Latina Droga Latyńska

Via Latina

Via Nomentana Droga Nomentańska

Via Nomentana

Via Ostiensis Droga Ostyjska

Via Ostiense

Via Portuensis Droga Portowa

Via Portuense

Via Praenestina Droga Prenestyńska

Via Prenestina

Via Sacra (Clivus Sacer) Droga (Ulica) Święta

Via Sacra

Via Salaria Droga "Solna"

Via Salaria

Via Tiburtina Droga Tiburtyńska

Via Tiburtina

Via Triumphalis Droga (Ulica) Tryumfów

Via di San Gregorio

Via Tusculana Droga Tuskulańska

Via Toscolana


      VIA DEI FORI IMPERIALI  Ulica Cesarskich Forów
 

     RZYM - Szlakiem świętych po miejscach świętych
 POMOCNICZE STRONY ZWIĄZANE Z TEMATEM
 
SŁOWNIKI:
ROZMÓWKI:
PRZYSŁOWIA I ZWROTY:
KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA:
DODATKI GRAMATYCZNE:Niniejsze strony nie posiadają charakteru komercjalnego. Celem ich jest jedynie propagowanie kultury antycznej.
Materiały umieszczone na tych stronach pochodzą ze zbiorów własnych, gromadzonych latami i podanie źródeł ich pochodzenia nie jest możliwe.

Natomiast w przypadku, gdyby ktoś posiadający prawa do zamieszczonych materiałów (copyright) zgłosił zastrzeżenia, podaję e-mail kontaktowy i po sprawdzeniu zasadności zastrzeżeń, odpowiedni obraz lub tekst zostanie opatrzony odpowiednią informacją lub odnośnikiem na stronę internetową albo po prostu z tej prezentacji usunięty.
Piotr Wietrzykowski: wietrzykowskipetrus@gmail.com

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2014