girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Ad Spem Veterem Miejsce, gdzie pierwotnie znajdowała się świątynia Spes Vetus (Stara Nadzieja). Później w tym miejscu zbiegały się dwa akwedukty: Aqua Claudia i Anio Novus oraz Aqua Iulia, Aqua Tepula i Aqua Marcia - przy zbiegu dwóch rzymskich dróg: Via Labicana i Via Praenestina. Nad tymi drogami zbudowano łuk z attyką podtrzymujący wodociągi. Za cesarza Aureliana wykorzystano ten łuk jako bramę w murach miejskich i nazwano Bramą Prenestyńską (Porta Praenestina v. Labicana). Od X w. brama ta nazywa się Porta Maggiore.

Ad Spem Veterem

porta maggiore4

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk