girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa

STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Aedes Aemiliana Herculis (63) Sanktuarium Herkulesa poświęcone  przez Scypiona Aemilianusa w 142 r. p.n.e. Położone na Forum Boarium niedaleko Ara Maxima Herculis, Templum Herculis Victoris oraz Circus Maximus, który także poświęcono Herkulesowi. Była tam też świątynia poświęcona perskiemu bogu Mitra, Mithreum. Na miejscu tych sanktuariów obok Circus Maximus powstał w VI w. kościół Santa Maria in Cosmedin ze słynną w przedsionku Bocca della Verità, czyli Ustami Prawdy.

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk