girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa

STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES


Aedes Dianae (67) Centrum kultu Diany na Awentynie. Świątynia odnowiona przez Augusta zaopatrzona została w duży portyk. Dzisiaj znajduje się w tych okolicach kościół San Alessio oraz Parco san Alessio oraz cystersi ze swoim domem opieki Santo Volto przy Piazza del tempio di Diana.


STRONA GŁÓWNA

wietrzyk