girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa

STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES


Aedes Minervae (66) Sanktuarium Minerwy, patronki artystów, na Wzgórzu Awentyńskim, odnowione przez Augusta pod koniec I w. p.n.e. Dzisiaj w tych okolicach znajduje się kościół św. Sabiny, Santa Sabina, oraz Parco Savello.


STRONA GŁÓWNA

wietrzyk