girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Amphitheatrum Castrense (1o8) Amfiteatr zbudowany w latach 218-222 n.e. mierzył 89 x 78 m. Wkomponowany w Mury Aureliana. Obecnie w pobliżu znajduje się Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (Bazylika Świętego Krzyża w Jerozolimie), która została pierwotnie ufundowowana w latach 337-344 przez świetą Helenę, matkę cesarza Konstantyna I. Znajdują się w niej relikwie Krzyża Chrystusa, które miały zostać znalezione właśnie przez świętą Helenę. Obok bazyliki usytuowane są ogrody, w których ukrywają się pozostałości tego Amfiteatru. Na zewnątrz można je dostrzec jadąc autobusem z Lotniska drogą Via Nola.

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk