girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Anio Novus Akwedukt Anio Nowy zbudowany w tym samym czasie co Aqua Claudia w latach 38-52 n.e. i korzystający z tej samej podbudowy nośnej. Wodę czerpał ze źródeł rzeki Anio w okolicach Subiaco. Porta Praenestina (Labicana) - obecnie Porta Maggiore - pełniła też funkcję wprowadzenia na teren Rzymu wód Anio Vetus, Anio Novus i Aqua Claudia

aquedotti

Anio Novus2    Anio Novus6

porta maggiore-k

anio novus-p

aqua claudia

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk