girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Anio Vetus Akwedukt Anio Stary zbudowany w latach 272-269 p.n.e. czerpał wodę z rzeki Anio i prowadził ją z odległości 63,5 km z okolic Vicovaro, w tym ponad 300 m. na arkadowych substrukcjach, które później stały się synonimem akweduktu.

acquedotti

Anio Vetus3     Anio Vetus

anio vetus-p

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk