girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Aqua Alexandrina Akwedukt Aleksandryjski zbudowany w 226 r. n.e. przez Aleksandra Sewera prowadził od rzeki Pantano koło miejscowości Colonna.

acquedotti

quaeductus    Aqua Alexandrina2

Aqua Alexandrina

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk