girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Aqua Antoniniana Akwedukt Antoniniański będący odgałęzieniem z Aqua Marcia, prowadzący wodę do Term Karakalli.

qcquedotti

 Aqua Antoniniana     Aqua Antoniniana

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk