girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Aqua Claudia Akwedukt Klaudyjski zbudowany przez Kaligulę i Klaudiusza w tym samym czasie co Anio Novus  w latach 38-52 n.e. Wodę czerpał ze źródeł Caeruleus i Curtius.

acquedotti

Aqua Claudia    Aqua Claudia2

aqua claudia

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk