girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Aqua Iulia Akwedukt Julijski zbudowany przez Marka Agrypę w 33 r. p.n.e. miał na celu obniżenie temperatury wody w republikańskim akwedukcie Tepula (Woda Ciepła). W tym celu ujęto wodę z kilku zimnych źródeł w Górach Albańskich i skierowano ją do wspólnego koryta z Aqua Tepula. Stąd też nazwa tego akweduktu Aqua Iulia Tepula.

aquaeductus    Aqua Iulia

PORTA PRAEN. 6

aqua claudia

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk