girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Aqua Tepula Akwedukt zbudowany w 125 r. p.n.e. prowadził do Rzymu wodę z ciepłego źródła (tepulus - ciepły) znajdującego się za Tusculum.

acquedotti

Aqua Tepula      Aqua Tepula2

aqua claudia

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk