girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Aqua Traiana Akwedukt zbudowany przez Trajana w 109 r. n.e., zaopatrywał też w wodę monumentalną fontannę u podnóża wzgórza Ianiculus. W XVII w. papież Paulus V Borghese odbudował ją i nadał miano Fontana dell'acqua Paola.

aquaeductus    Fontana dell'acqua Paola

Aqua Traiana       Aqua Traiana4

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk