girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Aqua Virgo Akwedukt Dziewica, którego źródło ponoć wskazała młoda dziewczyna (virgo - dziewica, dziewczę), ukończony przez Marka Agryppę w 19 r. p.n.e. prowadził do Term Agryppy na Polu Marsowym dostarczając zarazem wody pitnej. Obecnie z wody Aqua Virgo czerpie Fontana di Trevi.

acquedotti

Aqua Virgo     Aqua Virgo

Fontana di Trevi
Fontanna di Trevi w remoncie w roku 2014

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk