girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Arcus Claudii (39) Łuk Klaudiusza zbudowany w 52 r. n.e. jako pamiątka zwycięstwa Klaudiusza nad Brytami. Podtrzymywał również wodociąg Aqua Virgo nad Via Lata. Nie zachował się.

Arcus Claudii

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk