girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Arcus Constantini (87) Łuk Konstantyna ukończony w 316 r. n.e., postawiony z okazji zwycięstwa nad Maksencjuszem. Na Łuku znalazły się elementy zdobnicze z okresu Domicjana, Trajana, Hadriana i Marka Aureliusza.

Arcus Constantini             Arcus Constantini

via triumph.2

arcus cons.3

via triumph2-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk