girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Arcus Dolabellae et Silani Łuk zbudowany przez konsulów z 10 r. n.e. Dolabellę i Silanusa na miejscu starej Porta Caelimontana w Murach Serwiusza podtrzymywał również wodociąg Aqua Claudia dostarczający wodę na Palatyn.

Arcus Dolabellae et Silani

Porta Caelimontana       Arcus Dolabellae et Silani3


STRONA GŁÓWNA

wietrzyk