girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Arcus zwany też Łukiem Germanikusa Druzusa (Arcus Germanici Drusi) stanowił arkady Porta Appia, podtrzymując równocześnie wodociąg Aqua Antoniniana.

arcus drusi-aqua appia    Arcus Drusi

Arcus Drusi

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk