girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Arcus Gratiani, Valentiniani et Theodosii (15) Łuk Gracjana, Walentyniana i Teodozjusza zbudowany w 380 r. n.e. przed mostem Pons Aelius,  na drodze wiodącej do Mauzoleum Hadriana.

Arcus Gratiani, Valentiniani et Theodosii

Arcus Gratiani, Valentiniani et Theodosii2

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk