girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Arcus Novus Diocletiani (38) Łuk Nowy Dioklecjana zbudowany na Via Lata w roku 303 n.e. wykorzystał elementy zdobnicze z zabytków poprzednich lat.

Arcus Novus Diocletiani2        Arcus Novus Diocletiani

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk