girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Arcus Vespasiani (19) Łuk prawdopodobnie wzniesiony na Via Flaminia przez Wespazjana odbudowany za cesarza Antonina. W 1662 r. Łuk ten, zwany w XVII w. "Łukiem Portugalskim", został zburzony w 1662 r. za panowania papieża Aleksandra VI.

Arcus Vespasiani

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk