girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Argiletum Droga i dzielnica w okolicy Subury i Rynków Cesarskich, centrum artystów i księgarzy. Obecnie Via Madonna dei Monti i ulice w pobliżu.

Argiletum2

argiletum

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk