girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Asylum Obniżenie terenu na szczycie Kapitolu pomiędzy Arx i Capitolium. Ponoć w tym miejscu znajdowało się miejsce uniewinniającej ucieczki dla zbrodniarzy. Obecnie jest to mniej więcej miejsce Placu na Kapitolu z pomnikiem konnym Marka Aureliusza.

Asylum        Asylum

Asylum3

Capitol - marek

Capitol-atena

Capitol-Tybr

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk