girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Atrium Vestae (93) Miejsce zamieszkiwania ponieżej Palatynu dziewiczych westalek, których obowiązkiem było m.in. podtrzymywania płomienia świętego ognia w Templum Vestae nieopodal ich domu. Obecne ruiny pochodzą z okresu Septymiusza Sewera.

Atrium Vestae      Atrium Vestae

Atrium Vestae              Atrium Vestae

atrium v.-k

atrium v.2k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk