girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Auditorium Maecenatis (102) Prawdopodobnie letni pawilon w Ogrodach Mecenasa zbudowany na Eskwilinie w latach 50-30 p.n.e. Być może rodzaj oranżerii. Zwracają uwagę stare Mury Serwiusza, wkomponowane w budynek. Obecnie, przy Via Mecenate, również pełni czasami funkcję propagowania młodych artystów.

aud.mec.-plan     Mecenas      Auditorium Maecenatis

aud.mec.-przod

audit.mec.-tyl

audit.mec.2011

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk