girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Basilica Constantini (Nova) Budowa Bazyliki Konstantyna (Maksencjusza) między Forum Romanum a Colosseum, rozpoczęta przez Maksencjusza w roku 306 n.e., ukończona została przez Konstantyna w roku 313. Jej długość wynosiła 100 m., szerokość 65 m., wysokość 35 m. W absydzie znajdował się olbrzymi marmurowy posąg siedzącego Konstantyna (ok. 10 m.), z którego do naszych czasów zachowała się głowa (3 m. wysokości), znajdująca się obecnie w Muzeum Kapitolińskim.

Basilica Constantini2     basilica constantini7

Basilica Constantini

Basilica Constantini4

Basilica Constantini6             Basilica Constantini5

basilica const-k

Basil. Const.-p

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk