girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Basilica Iulia Bazylika Juliańska wybudowana przy Forum Romanum przez Juliusza Cezara w 46 r. p.n.e., odbudowana przez Augusta w roku 12 n.e. i w V w. przez Honoriusza. Jej wymiary 110 x 49 m. Pełniła przede wszystkim funkcję miejsca przeprowadzania spraw sądowych.

Basilica Aemilia      Basilica Iulia

Basilica Iulia      basilica iulia3

Basilica Iulia-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk