girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Basilica Iunii Bassi (100) Zbudowana przez konsula z roku 331 n.e. Bazylika Juniusza Bassusa na Mons Cispius (południowa część Collis Viminalis) miała charakter wolno stojącej sali audiencyjnej o wyjątkowo bogatej dekoracji z kolorowych płyt marmurowych. W 2 połowie V w. została przekształcona na bazylikę chrześcijańską, obecnie Santa Maria Maggiore.

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk