girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Basilica Neptuni (29)  Bazylika Neptuna zbudowana przez Marka Agryppę w 25 r. p.n.e. dla uczczenia morskich zwycięstw Augusta. Bazylika ta była odbudowywana przez Hadriana w latach 115-127 w czasie budowy przylegającego do niej Panteonu.

Basilica Neptuni       Basilica Neptuni2

Basilica Neptuni3       Basilica Neptuni4

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk