girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Basilica Ulpia  Bazylika zbudowana przez Trajana w kompleksie Rynków Cesarskich w latach 107-118 (a zwana Ulpiańską od rodowego imienia Trajana) miała plan prostokąta o wymiarach 167 x 58 m., podzielonego na pięć naw z naprzeciwległymi absydami na krótszych bokach, w których znajdowały się posągi cesarskie. Do bazyliki przylegały dwa prostokątne budynki, w których mieściła się biblioteka grecka i łacińska, których resztki znajdują się z lewej strony Altare della Patria (Monumento a Vittorio Emanuele II).

Basilica Ulpia       Basilica Ulpia3

Basilica Ulpia2

basilica ulpia-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk