girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Campus Agrippae Pole Agryppy było bagnistą, wschodnią częścią Pola Marsowego (Campus Martius), które osuszył August i na którym budował liczne portyki. Obecnie to teren zabudowany przez budynki z wąskimi uliczkami, prowadzącymi z Corso do Fontanny di Trevi.

Campus Agrippae       Campus Agrippae2

Campus Agrippae

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk