girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Campus Sceleratus Pole Zbrodnicze przy Porta Nomentana na północno-wschodniej stronie Rzymu, gdzie były zamykane i grzebane potępione Dziewice Westy, które nie dopełniły danych przyrzeczeń czystości. Obecnie na tym mniej więcej terenie znajduje się Ambasada Brytyjska.

Campus Sceleratus      Campus Sceleratus3

Campus Sceleratus

ambasada brit.

Ambasada Bryt. rzym

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk