girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Castra Praetoria Koszary dla pretorian wybudowane przez Tyberiusza w roku 23 n.e. na obszarze 440 x 380 m. Obecnie na tym obszarze znajduje się Biblioteka Narodowa.

Castra Praetoria

Castra Praetoria22    Castra Praetoria3

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk