girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Circus Flaminius Cyrk Flaminiński zbudowany w 221 r. p.n.e. przez cenzora Gajusza Flaminiusza Neposa z licznymi portykami już w II w. n.e. został zaniedbany i zniszczony, że nawet jego lokalizacja jest przypuszczalna. Mniej więcej w tym miejscu znajduje się m.in. Główna Synagoga Żydowska.

    Circus Flaminius      Circus Flaminius2

Circus Flaminius3

synagoga

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk