girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Circus Gai et Neronis Cyrk Gajusza i Nerona, budowany przez Kaligulę na terenie dzisiaj istniejącego Placu św. Piotra i Bazyliki św. Piotra w Watykanie, restaurowany przez Nerona, który dla jego przyozdobienia sprowadził z Egiptu obelisk, później przez papieża Sykstusa V ustawiony na Placu św. Piotra. Przed obecną bazyliką, wybudowaną w czasach Odrodzenia, była starsza bazylika (Bazylika Konstantyna - nie mylić z Bazyliką Konstantyna i Maksencjusza przy Forum Romanum), natomiast w miejscu Pałacu Papieskiego, Kaplicy Sykstyńskiej był kompleks pałacowy Nerona, w miejscu zaś Muzeum Watykańskiego stała świątynia poświęcona Apollonowi.

Circus Gai et Neronis4     Circus Gai et Neronis

vatican2

Circus Gai et Neronis2

watykan-k
     
Circus Gai et Neronis - vaticanus

zob. Bazylika św. Piotra (San Pietro in Vaticano)
    Fasada Bazyliki św. Piotra
    Kolumnada Berniniego na Placu św. Piotra
    Plac św. Piotra

    Kaplica Sykstyńska


STRONA GŁÓWNA

wietrzyk