girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Circus Varianus Cyrk Wariański, prawdopodobnie zbudowany przez Septymiusza Sewera, znajdował się w Cesarskiej Rezydencji, Sessorium (107), we wschodniej części Rzymu. Miał ok. 300 m. długości.  Obecnie mieści się tam m.in. Museo Storico della Fanteria. 

Circus Varianus

museo stroico

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk