girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Cloaca Maxima Według tradycji pierwotny kanał odwadniający został wybudowany przez Etrusków i był prawdopodobnie odkryty. Późniejsza Cloaca Maxima, mająca charakter zamkniętego kolektora zbierającego ścieki z całego miasta i wpadał do Tybru w okolicach Forum Boarium, została zbudowana przez Sullę i Agryppę.

Cloaca Maxima

Cloaca Maxima

Cloaca Maxima3

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk