girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Cohors V Vigilum (74) Koszary V kohorty Straży, na których miejscu znajduje się dzisiaj mniej więcej Villa Celimontana i kościół S. Maria in Domenica.

Cohors V Vigilum

Villa Caelimontana

s. maria in domenica

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk