girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Collis Viminalis Wzgórze Wiminal wzięło prawdopodobnie swą nazwę od porastającej go łoziny (vimen). Viminalis stanowił też odrębną dzielnicę Rzymu.  Obenie na tym terenie znajduje się m.in. Piazza Viminale oraz budynek Opery.

Collis Viminalis      Collis Viminalis

piazza viminale-k

Piazza Viminale2-k

opera

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk