girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Colossus Neronis (91) Olbrzymia brązowa statua Nerona o wysokości 35 m. zwana Colossus, od nazwy której Amphitheatrum Flavium zaczęto nazywać Colosseum.

Colossus Neronis

colossus neronis2

Colossus Neronis2

Colossus-k

colossus Neronis3-k
A gdzie stał posąg Nerona, teraz rośnie wysokie drzewo.(mnie więcej)

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk