girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Columna Focae (Kolumna Fokasa) to najpóźniej wzniesiona budowla na Forum Romanum, obok mównicy Rostra. W VI w. n.e. bizantyjski cesarz Fokas ofiarował papieżowi Bonifacemu IV Pantheon, starożytną świątynię poświęconą wszystkim bogom, którą pierwotnie poświęcono Wszystkim Męczennikom, a potem stała się kościołem poświęconym Maryi od Męczenników. Z wdzięczności postawiono na Forum posąg Fokasa zamieniając postać Dioklecjana na Fokasa. Gdy nieco później Fokasa zgładzono, usunięto też jego posąg, ale nazwa kolumny pozostała.

colonna di Foca

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk