girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Columna Marci Aurelii (23) Kolumna wzniesiona na Polu Marsowym, wzorowana na Kolumnie Trajana konstrukcją i wymiarami, ukończona została dopiero przez Kommodusa w 193 r. W bazie mieściła komorę grobową pary cesarskiej, Marka Aureliusza i Faustyny Młodszej, trzon pokryty jest spiralną wstęgą reliefową przedstawiającą dzieje wojen Marka Aureliusza przeciw Markomanom, Kwadom oraz Sarmatom, na szczycie znajdowały się prawdopodobnie posągi pary cesarskiej.

Columna aurelii et Antonini

Columna Marci Aurelii2      Columna Marci Aurelii

Columna Marci Aurelii

Columna M.-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk