girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Columna Traiani Pomiędzy Biblioteką Grecką i Łacińską przy Forum Trajana wzniesiono w 113 r. n.e. kolumnę zwieńczoną posągiem cesarza ze złoconego brązu. Kolumna o wysokości prawie 40 m. zbudowana z karraryjskiego marmuru składa się z cokołu, w którym znajduje się komora grobowa, skąd prowadzą wąskie schody na galeryjkę u szczytu kolumny, trzonu pokrytego spiralną wstęgą reliefową o długości 250 m. przedstawiającą historię dwóch wojen z Dakami. Historia zaczyna się od personifikacji Dunaju, następnie na 404 scenach przedstawiona jest historia wojen i ostatniej sceny, sielskiego pastwiska przed kapitelem. W środku znajduje się przerywnik w postaci bogini Victoria (Zwycięstwa).

  Columna Traiani3    Columna Traiani2     Columna Traiani

Columna Traiani4    Columna Traiani5

Columna Traiani-k

Col. Tr.-p

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk