girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Crypta Balbi (49) Być może podziemny portyk wystawionego w 13 r. p.n.e. Teatru Balbusa i jego otoczenia, z którego pozostały nikłe szczątki w podziemiach dwóch pałaców rzymskich: Mattei i Caetani.

Crypta Balbi    Crypta Balbi

Crypta Balbi

Crypta Balbi    
Crypta Balbi

crypta balbi    crypta balbi-p    crypta balbi2-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk