girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Curia Budynek senatu na północnym skraju placu zebrań, Comitium, przy Forum Romanum, wzniesiony, według tradycji, już za króla Tullusa Hostyliusza. Przebudowywany przez Cezara, Augusta, Domicjana. Ostatnia rekonstrukcja pochodzi z czasów Domicjana.

Curia     Curia3

Curia2

Curia4

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk