girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Decenniae Bagniste tereny w pierwotnym Rzymie pomiędzy wzgórzami Caelius, Esquilinus oraz późniejszymi Murami Aureliana i za nimi.
 
Decenniae

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk