girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Diribitorium (36) Budynek wzniesiony przez Augusta na Polu Marsowym, w którym zbierano i liczono głosy po wyborach. Odbywały się tam też spektakle teatralne. Obecnie to Largo delle Stimmate obok Largo Argentina z kościołem św. Franciszka ze stygmatami.

Diribitorium      Diribitorium2

Diribitorium3

Largo delle Stimmate

s.franc.2

s.franc.1

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk