girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Domus Aurea Na Mons Oppius w latach 64-68 dwaj architekci Nerona, Sewerus i Celer, wznieśli cesarską willę, która ze względu na swój przepych zwana była Złotym Domem (Domus Aurea). Po śmierci Nerona budynek ten spłonął, a w jej miejsce Trajan zbudował termy.

Domus Aurea    Domus Aurea2

Domus Aurea4       Domus Aurea5

Domus Aurea3

domus aurea2-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk